Zkoušky na technické stupně KUP – březen 2011

V neděli 27.3.2011 se v tělocvičně SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické konaly od 17.30 hodin zkoušky na technické stupně KUP.

O vyšší technický stupeň, počínaje 9. a konče 1. kupem, se ucházelo 46 členů Tongilu. Všichni účastníci předvedli pěkné výkony. Za zvláštní pochvalu stojí vystoupení řady dětských adeptů, z nichž mnohým ještě nebylo ani 10 roků. Dále vynikající zvládnutí techniky předvedli při své zkoušce na 4. kup např. bratři Vondřejcovi. V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout úroveň všech adeptů na 1. kup – a to nejen jejich fyzické cvičení, kdy k úplně nejlepším výkonům patřilo cvičení Davida Břízy, Jakuba Geyera a Davida Strnada, přičemž poslední jmenovaný získal také nejvyšší bodové hodnocení ze všech účastníků, ale zejména jejich celkový přístup k tréninku a k taekwondu. Jejich DO je minimálně adekvátní podaným fyzickým výkonům, což je dobrým příslibem pro směřování ke stupňům mistrovským. Gratulace patří všem držitelům vyšších stupňů!

Rostislav Kaňka