Seminář s Velmistrem Hwang Ho-jongem, IX. Dan, v Třeboni 28. června 2013

Poslední seminář na jihu Čech v tomto školním roce začal poněkud netradičně patnáctiminutovým fotbalem. Dělo se tak s ohledem na členy státní reprezentace, pro které byl seminář prodlouženým trénikem a tak se nacházeli v notně dezolátním stavu. Po následné krátké rozcvičce se mistr začal věnovat jednokrokovému sparringu, ilbo matsogi. Zdůraznil, že tento krokový sparring je důležitý nikoliv pouze jako součást zkoušek na vyšší technické stupně, ale hlavně v dalším tréninku matsogi. Cílem je naučit se správně a rychle reagovat na soupeřův útok vhodnou blokovací technikou, na kterou okamžitě navazuje účinná kontratechnika. V ideálním případě je blok prováděn z pohybu do stran, nikoliv pouze dozadu, aby obránce získal výhodnou pozici. Při nácviku je nutné dbát na to, aby kontratechnika byla přesná, silná, provedená na správnou vzdálenost a do správného místa. Obránce se učí reagovat co nejrychleji. Schopnost provést účinný blok a pokračovat zdrcující kontratechnikou se dále prohlubuje v ban jayu matsogi, polovolném sparingu. Na sérii tří až čtyř útočných technik reaguje obránce funkčními bloky a když se domnívá, že je v ideální pozici vůči útočníkovi, provede kontratechniku, jež by při plné síle a rychlosti znamenala ukončení boje. Ve stejném duchu pokračuje trénink jayu matsogi, volného boje. Mistr vyzdvihl, že není možné jen útočit a provádět techniky, aniž bychom si správným pohybem a vhodným blokem vytvořili výhodné postavení proti soupeři. Poznamenal, že podceňování tréninku ilbo matsogi je problémem většiny českých škol a tyto dovednosti se potom musejí dodatečně doplňovat, často na úkor dalšího tréninku. Mistr věnoval pozornost i formální stránce ilbo matsogi při zkouškách. Ilbo matsogi s domluvenou technikou (zkoušky na 4. a 3. kup) : Útočník ukračuje pravou nohou do narani sogi (obdobně jako při předchozích sparrinzích ukračoval dozadu do gunnun, respektive do niunja sogi) a při domluveném sparringu normálně nahlas oznámí svou zamýšlenou útočnou techniku. Obránce následně ukračuje levou nohou do narani sogi a výkřikem dává najevo, že rozuměl a je připraven. Na povel velícího studenta začíná sparring. Ilbo matsogi bez domluvy (zkouška na 2. kup): Postup je stejný, akorát útočník svou techniku dopředu neoznamuje. Přesto útočník neprovádí techniku plnou rychlostí a silou, přizůsobuje ji předpokládaným dovednostem a zkušenosti svého sparringpartnera, „dává mu šanci“ zvolit správný blok. V rámci přípravy na další cvičení (tj. ne pro zkoušky) je možné trénovat jednokrokový sparring z normálního „bojového“ postoje a pohybu.